Sloopwerk

Uw huidige woning, bedrijfshal of stal wordt vervangen door nieuwbouw? Dit betekent dat er hoogstwaarschijnlijk eerst het een en ander gesloopt moet worden. Schakel ten Kate loon- en grondwerk in voor het slopen van:

  • Verhardingen en funderingen
  • Stallen
  • Laagbouw
  • Wij zorgen voor de juiste afvoer van het puin, bouw- en sloopafval naar gecertificeerde verwerkers.

   Waar nodig rooien wij bomen op de sloop/bouwlocatie en zorgen voor nieuwe aanplant.