Loonwerk

Door voortdurend nieuwe technische ontwikkelingen is het voor u als veehouder of agrariƫr niet rendabel om zelf een compleet machinepark te beheren. Voor de bewerking van uw landbouwgrond beschikt ten Kate loon- en grondwerk over de juiste mensen en machines. En specifieke kennis van de agrarische sector voor het leveren van loonwerk op maat. Daarnaast geven wij advies en voorlichting over de juiste grondbewerking, bemesting, zaaibedbereiding, gewaskeuze, gewasverzorging etc.