Cultuurtechniek

Met het in cultuur brengen en houden van landoppervlakken, wordt de gebruikswaarde van de grond verbeterd of vergroot. Zo worden er bijvoorbeeld poelen gegraven of natuurvriendelijke oevers aangelegd, waardoor er voor flora en fauna meer kansen ontstaan.

ten Kate loon- en grondwerk verricht de volgende cultuurtechnische werken voor u:

  • Inrichten en onderhouden van het landschap
  • Realisatie kikker- en paddenpoelen
  • Aanleg waterpartijen
  • Onderhoud sloten
  • Bewerken gras en opslag (klepelmaaien)
  • Onkruidbestrijding
  • Egaliseren tuinen, sportvelden etc.
  • Snoeien houtwallen, hagen etc.
  • Stobben frezen.